Hvorfor?

Ordet «Hvorfor?» skaper undring og er gjenstand for refleksjon.

 

hvorfor

 

 

 

 

 

Vi støtter kampen mot mobbing fordi vi ser at det som skjer i skolegården, og det som skjer ellers i våre barn og unges fritid også kan skje på fotballbanen. Vi har heldigvis dyktige og skolerte ungdomsledere og trenere i vår organisasjon. De tar tak og de tar et betydelig ansvar for å være gode rollemodeller og tydelige voksne. De skal jobbe målrettet med gode holdninger til våre unge, i tillegg til sportslig utvikling og satsing.

-Ingen skal stå utenfor i vår klubb!

 

Bedemarten og Navestad IF ble i september 2015 kåret til Årets Forbilde, av organisasjonen «Nei til mobbing Østfold», for vårt arbeid mot mobbing gjennom aksjonen «Hvorfor?»

åretsforbilde

Stolte mottakere under prisutdelingen f.v:
Oskar Aronsen, Oda Jevne, Mustafa Almajdy og Tor Erik «Totto» Håkonsen.

hvorfor2