Priser

Medlemskontingent:

Uansett alder og aktivitet:          KR 400 pr. år

Treningsavgift:

Alle som ønsker å være aktive spillere i Navestad IF, må i tillegg til medlemskontingenten, betale treningsavgift. Prisen er pr. person.

Spiller på lag 10 år og under:      KR  900 pr. år
Spiller på lag 11-14 år:                 KR 1000 pr. år
Spiller på lag 15-18 år:                 KR 1300 pr. år
Spiller senior damer:                   KR 2400 pr. år
Spiller senior menn:                     KR 2400 pr. år